Danh mục sản phẩm

IM 8016

6.400.000đ 8.000.000đ

sen bảng massage, 4 chức năng. 8 jets massage đứng, vòi sen tắm đứng 3 chức năng, tắm kiểu mưa, massage chân, massage mông, kệ để đồ. Chất liệu nhôm. Kích thước; 2050*400*330mm

Số lượng:

+ -

Nội dung đang cập nhật

Sản phẩm khác

IM 3201

IM 3201

Giá: 36.000.000đ 45.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 2009

IM 2009

Giá: 32.000.000đ 40.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8032

IM 8032

Giá: 7.492.500đ 9.990.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 3021

IM 3021

Giá: 36.000.000đ 45.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8029

IM 8029

Giá: 2.400.000đ 3.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8027

IM 8027

Giá: 7.200.000đ 9.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8007C

IM 8007C

Giá: Liên Hệ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8003

IM 8003

Giá: 5.200.000đ 6.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8002

IM 8002

Giá: 5.200.000đ 6.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8001

IM 8001

Giá: 3.040.000đ 3.800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 2688

IM 2688

Giá: 20.000.000đ 25.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8006

IM 8006

Giá: 7.992.000đ 9.900.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8007

IM 8007

Giá: 4.000.000đ 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8007B

IM 8007B

Giá: 2.800.000đ 3.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8022

IM 8022

Giá: 4.000.000đ 5.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8028

IM 8028

Giá: 8.200.000đ 9.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8004

IM 8004

Giá: Liên Hệ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8025

IM 8025

Giá: 7.200.000đ 9.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8026

IM 8026

Giá: Liên Hệ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8023

IM 8023

Giá: 6.400.000đ 8.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8024

IM 8024

Giá: 5.600.000đ 7.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8017

IM 8017

Giá: Liên Hệ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8005

IM 8005

Giá: Liên Hệ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

Sản phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0916413355
icon zalo