Danh mục sản phẩm

IM 324A

1.600.000đ 2.000.000đ

Thùng rác tự động mở khi đưa tay gần 280mm sau 5s tự động đóng inox 304, thùng bên trong bằng nhựa có quai xách 9, 12, 28, 35L 12 lít  240x240x430mm

Số lượng:

+ -

Sản phẩm khác

IM 324-12

IM 324-12

Giá: 720.000đ 800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 528-5

IM 528-5

Giá: 400.000đ 500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 528-1

IM 528-1

Giá: 160.000đ 200.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 629D

IM 629D

Giá: 160.000đ 200.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 513D

IM 513D

Giá: 240.000đ 300.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 513C

IM 513C

Giá: 160.000đ 200.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 408A

IM 408A

Giá: 595.000đ 700.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 406A

IM 406A

Giá: 240.000đ 360.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 620

IM 620

Giá: 400.000đ 500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 5521

IM 5521

Giá: 480.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 5513

IM 5513

Giá: 320.000đ 400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 5510

IM 5510

Giá: 360.000đ 450.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 5504

IM 5504

Giá: 480.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 622

IM 622

Giá: 440.000đ 550.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 623

IM 623

Giá: 640.000đ 800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 623-2

IM 623-2

Giá: 720.000đ 900.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 623-1

IM 623-1

Giá: 440.000đ 550.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 624

IM 624

Giá: 280.000đ 350.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 5528

IM 5528

Giá: 640.000đ 800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 629C

IM 629C

Giá: 360.000đ 450.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 407

IM 407

Giá: 400.000đ 500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 401

IM 401

Giá: 540.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 403

IM 403

Giá: 520.000đ 650.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 405

IM 405

Giá: 480.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 413

IM 413

Giá: 560.000đ 700.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 425

IM 425

Giá: Liên Hệ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 411

IM 411

Giá: 440.000đ 550.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 010B

IM 010B

Giá: 480.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 428-4

IM 428-4

Giá: 468.000đ 550.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 412

IM 412

Giá: 638.000đ 750.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 5514A

IM 5514A

Giá: 480.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 5514

IM 5514

Giá: 400.000đ 500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 418

IM 418

Giá: 880.000đ 1.100.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 3114

IM 3114

Giá: 520.000đ 650.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 621

IM 621

Giá: 383.000đ 450.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 410

IM 410

Giá: 495.000đ 550.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 414

IM 414

Giá: 240.000đ 300.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 2023A

IM 2023A

Giá: 5.600.000đ 7.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 409

IM 409

Giá: 723.000đ 850.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 408

IM 408

Giá: 720.000đ 900.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 5101

IM 5101

Giá: 520.000đ 650.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 619

IM 619

Giá: 480.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 609

IM 609

Giá: 400.000đ 500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 421

IM 421

Giá: 800.000đ 1.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 5533

IM 5533

Giá: 560.000đ 700.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 630A

IM 630A

Giá: 520.000đ 650.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 507

IM 507

Giá: 360.000đ 450.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 501

IM 501

Giá: 320.000đ 400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 502

IM 502

Giá: 360.000đ 450.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 513B

IM 513B

Giá: 560.000đ 700.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 508

IM 508

Giá: 480.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 513A

IM 513A

Giá: 440.000đ 550.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 511

IM 511

Giá: 440.000đ 550.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 512

IM 512

Giá: 600.000đ 750.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 518

IM 518

Giá: 880.000đ 1.100.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 505

IM 505

Giá: 360.000đ 450.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 506

IM 506

Giá: 224.000đ 280.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 503

IM 503

Giá: 320.000đ 400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 5301

IM 5301

Giá: 320.000đ 400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 303

IM 303

Giá: Liên Hệ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 5302

IM 5302

Giá: 320.000đ 400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 628-7

IM 628-7

Giá: 360.000đ 450.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 628-8

IM 628-8

Giá: 400.000đ 500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 628-6

IM 628-6

Giá: 344.000đ 430.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 628-5

IM 628-5

Giá: 320.000đ 400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 628-4

IM 628-4

Giá: 280.000đ 350.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 628-3

IM 628-3

Giá: 240.000đ 300.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 628-2

IM 628-2

Giá: 184.000đ 230.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 513

IM 513

Giá: 400.000đ 500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 635

IM 635

Giá: 520.000đ 650.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 634

IM 634

Giá: 280.000đ 350.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 211

IM 211

Giá: 960.000đ 1.200.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 4102

IM 4102

Giá: 360.000đ 450.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 211A

IM 211A

Giá: 675.000đ 900.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 633

IM 633

Giá: 520.000đ 650.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6222

IM 6222

Giá: 900.000đ 1.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6603

IM 6603

Giá: 800.000đ 1.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6208

IM 6208

Giá: 950.000đ 950.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6510

IM 6510

Giá: 720.000đ 900.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 3424

IM 3424

Giá: 400.000đ 500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 5315

IM 5315

Giá: 480.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 324B

IM 324B

Giá: 720.000đ 900.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 324

IM 324

Giá: 880.000đ 1.100.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 301

IM 301

Giá: 320.000đ 400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 309

IM 309

Giá: 320.000đ 400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 306

IM 306

Giá: 240.000đ 300.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 316

IM 316

Giá: 720.000đ 900.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 0398A

IM 0398A

Giá: 1.120.000đ 1.400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 0398B

IM 0398B

Giá: 960.000đ 1.200.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 318A

IM 318A

Giá: 680.000đ 850.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 607

IM 607

Giá: 1.200.000đ 1.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 518A

IM 518A

Giá: 800.000đ 1.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 618

IM 618

Giá: 2.400.000đ 3.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 612

IM 612

Giá: 1.760.000đ 2.200.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 611

IM 611

Giá: 1.250.000đ 1.900.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 613

IM 613

Giá: 1.400.000đ 2.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 605

IM 605

Giá: 1.200.000đ 1.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 603

IM 603

Giá: 1.120.000đ 1.400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 606

IM 606

Giá: 1.120.000đ 1.400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 608

IM 608

Giá: 1.200.000đ 1.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 601

IM 601

Giá: 1.120.000đ 1.400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 602

IM 602

Giá: 1.200.000đ 1.500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 228

IM 228

Giá: 85.000đ 100.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 227

IM 227

Giá: 56.000đ 70.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 428-6

IM 428-6

Giá: 510.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

Sản phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0916413355
icon zalo