Danh mục sản phẩm

IM 3005B

98.000.000đ 140.000.000đ

Phòng tắm xông hơi massage, máy xông hơi 4.5kw, 6 jets massage đứng, massage nằm bơm 1.5hp và sục khí 300w 2 gối, tắm đứng bát sen chỉnh 3 chức năng chỉnh cao thấp, tắm đứng kiểu mưa,  masage chân, đèn vách, đèn trần, quạt hút, loa, nghe FM, MP3 điện thoại gọi đi, gọi đến, khử trùng ozone, điều khiển từ xa.tivi 12" Kích thước: 1500*1500*2150mm
Steam room massage, steam generator 4.5kw, 6 jets massage nozzle, surfing massage 1.5hp, air pump 300w, 2 pillow, hand shower 7 function, top head shower, foot massage, computer control panel, shower fittings, back massage, fan, lamp, overheat, overleak protection, loudspeak, tivi 12" white/black color

Số lượng:

+ -

Nội dung đang cập nhật

Sản phẩm khác

IM 2G SMALL

IM 2G SMALL

Giá: 64.000.000đ 80.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

STREAM BOX SERIES

STREAM BOX SERIES

Giá: Liên Hệ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6A

IM 6A

Giá: 72.000.000đ 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8A

IM 8A

Giá: 80.000.000đ 100.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 10A

IM 10A

Giá: 88.000.000đ 110.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 12A

IM 12A

Giá: 100.000.000đ 125.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 16A

IM 16A

Giá: 112.000.000đ 140.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 4B

IM 4B

Giá: 64.000.000đ 80.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6B

IM 6B

Giá: 72.000.000đ 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8B

IM 8B

Giá: 80.000.000đ 100.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 10B

IM 10B

Giá: 88.000.000đ 110.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 12B

IM 12B

Giá: 100.000.000đ 125.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 14B

IM 14B

Giá: 112.000.000đ 140.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 16B

IM 16B

Giá: 120.000.000đ 150.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 10C

IM 10C

Giá: 88.000.000đ 110.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 12C

IM 12C

Giá: 100.000.000đ 125.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 14C

IM 14C

Giá: 112.000.000đ 140.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 16C

IM 16C

Giá: 120.000.000đ 150.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 18C

IM 18C

Giá: 128.000.000đ 160.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 20C

IM 20C

Giá: 136.000.000đ 170.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 4D

IM 4D

Giá: 64.000.000đ 80.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6D

IM 6D

Giá: 72.000.000đ 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8D

IM 8D

Giá: 80.000.000đ 100.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 10D

IM 10D

Giá: 98.000.000đ 110.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 12D

IM 12D

Giá: 100.000.000đ 125.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 14D

IM 14D

Giá: 112.000.000đ 140.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 16D

IM 16D

Giá: 120.000.000đ 150.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 18D

IM 18D

Giá: 128.000.000đ 160.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 20D

IM 20D

Giá: 136.000.000đ 170.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 7F

IM 7F

Giá: 72.000.000đ 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 10F

IM 10F

Giá: 80.000.000đ 100.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 16F

IM 16F

Giá: 120.000.000đ 150.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 18F

IM 18F

Giá: 128.000.000đ 160.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 20F

IM 20F

Giá: 136.000.000đ 170.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6031P

IM 6031P

Giá: 56.000.000đ 70.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6033P

IM 6033P

Giá: 68.000.000đ 85.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 1212S

IM 1212S

Giá: 56.000.000đ 70.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6003

IM 6003

Giá: 72.000.000đ 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 9609

IM 9609

Giá: 56.000.000đ 70.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6007M

IM 6007M

Giá: 88.000.000đ 110.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8606

IM 8606

Giá: 88.000.000đ 110.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8023I

IM 8023I

Giá: 160.000.000đ 200.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6032

IM 6032

Giá: 200.000.000đ 250.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 6035

IM 6035

Giá: 184.000.000đ 230.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6030

IM 6030

Giá: 176.000.000đ 220.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6031

IM 6031

Giá: 152.000.000đ 190.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6033

IM 6033

Giá: 160.000.000đ 200.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6034

IM 6034

Giá: 152.000.000đ 190.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6039

IM 6039

Giá: 152.000.000đ 190.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6043

IM 6043

Giá: 208.000.000đ 260.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 6008M

IM 6008M

Giá: 64.000.000đ 80.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 9259

IM 9259

Giá: 40.000.000đ 50.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 9252

IM 9252

Giá: 72.000.000đ 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua hàng

IM 8124

IM 8124

Giá: 76.000.000đ 95.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8126

IM 8126

Giá: 76.000.000đ 90.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 8128

IM 8128

Giá: 76.000.000đ 95.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

Sản phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0916413355
icon zalo