IM 064A

630.000 đ   700.000 đ

xả nhấn dùng cho lavabo sứ có xả chống tràn/ kiếng k có xả tràn, nhấn lên nhấn xuống là giữ nước và xả nước. đuôi xả hình chữ T, đầu đồng mạ crom, đuôi inox 202

Nội dung đang cập nhật

Sản phẩm khác

IM 064F

IM 064F

Giá: 315.000đ 350.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 064FN

IM 064FN

Giá: 130.000đ 150.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 150F

IM 150F

Giá: 540.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 151F

IM 151F

Giá: 540.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 064B

IM 064B

Giá: 315.000đ 350.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 063

IM 063

Giá: 360.000đ 400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 152

IM 152

Giá: 1.105.000đ 1.300.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 150

IM 150

Giá: 850.000đ 1.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 064C

IM 064C

Giá: 315.000đ 350.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 151

IM 151

Giá: 850.000đ 1.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 068

IM 068

Giá: 850.000đ 1.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 064G

IM 064G

Giá: 540.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 064P

IM 064P

Giá: 270.000đ 300.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 064S

IM 064S

Giá: 450.000đ 500.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 43D

IM 43D

Giá: 2.380.000đ 2.800.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 68D

IM 68D

Giá: 855.000đ 950.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 67D

IM 67D

Giá: 1.190.000đ 1.400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 22D

IM 22D

Giá: 855.000đ 950.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 22F

IM 22F

Giá: 270.000đ 300.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Phải đặt hàng

IM 22E

IM 22E

Giá: 270.000đ 300.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 22H

IM 22H

Giá: 360.000đ 400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 13D

IM 13D

Giá: 1.190.000đ 1.400.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 10D

IM 10D

Giá: 1.445.000đ 1.700.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 16D

IM 16D

Giá: 2.250.000đ 3.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 27D

IM 27D

Giá: 5.950.000đ 7.000.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

IM 22G

IM 22G

Giá: 540.000đ 600.000đ
Liên hệ đại lý có giá tốt hơn

Mua Hàng

Sản phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0947012266
icon zalo